• Sản phẩm được gắn thẻ “khay phục vụ bằng tre”
Scroll
0385726485