Chìa khóa 7: Nâng cao tính cách của riêng bạn

Bạn không được bỏ bê những nỗ lực của bạn trong việc nâng cao tâm trí của bạn. Có thể chấp nhận rằng khả năng của bạn là nhỏ khi công ty của bạn nhỏ, nhưng công ty của bạn sẽ không phát triển nếu bạn vẫn ở mức này. Bạn phải nỗ lực để tăng khả năng của mình bằng cách nghiên cứu một triết lý phổ quát không thể lay chuyển.

Điều cuối cùng tôi muốn thảo luận trong việc phát triển một doanh nghiệp là “nâng cao tâm trí của bạn”. Cố gắng phản ánh hành động của bạn trên cơ sở hàng ngày và nỗ lực để nâng cao tâm trí của bạn. Công ty của bạn sẽ phát triển nếu bạn tăng khả năng của chính mình. “Nâng cao tâm trí của bạn và mở rộng kinh doanh của bạn” là bản chất của quản lý kinh doanh cũng như phương châm của Seiwajyuku.

nguồn

Để lại bình luận

Scroll
0385726485