Điều 6. Quản Lí Ở Tại Địa Điểm

Nền tảng của việc sản xuất là nhà máy, nền tảng của việc bán hàng chính là cửa hàng – nơi mà chúng ta gặp gỡ khách hàng.

Khi xảy ra vấn đề, chúng ta phải ngay lập tức quay về nơi xảy ra vấn đề, bất luận chúng ta lý thuyết hóa hay hợp lí hóa địa điểm, thì chúng ta vẫn không thể tìm ra câu trả lời nào nằm ngoài địa điểm cả.

Chúng ta thường nói rằng những nơi diệu kì là nơi có chứa cả kho tàng manh mối, đây chính là nơi chúng ta tìm kiếm các thông tin liên quan. Thường xuyên xuống địa điểm sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều manh mối về giải pháp, hơn nữa cải tiến được năng suất và chất lượng cũng như giành được đơn hàng mới. Đây là chân lí của mọi thao tác, không đơn thuần chỉ là sản xuất hay kinh doanh.

Để lại bình luận

Scroll
0385726485