Điều 8. Tuân Thủ Sự Hoàn Hảo

Một số người hài lòng nếu mọi thứ thành công 99%. Nhưng những người như vậy không thể tạo ra sản phẩm “hoàn hảo”. Với một suy nghĩ dễ dãi cho rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể được xóa bằng một cục tẩy, chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được kết quả thực sự thỏa đáng từ công việc của mình.

Nếu các bộ phận bán hàng hoặc sản xuất bỏ bê một phần trăm nỗ lực cuối cùng, họ sẽ mất đơn đặt hàng hoặc gây ra vấn đề về chất lượng.

Bạn phải tuân thủ chủ nghĩa hoàn hảo cho đến cuối cùng, nếu nỗ lực là thực sự có kết quả.

Để lại bình luận

Scroll
0385726485