Điều 9. Chỉ Mua Những Gì Chúng Ta Cần, Khi Chúng Ta Cần

Trong việc mua hàng hóa và vật liệu, chúng ta không nên mua nhiều hơn chúng ta cần chỉ vì nó có vẻ hiệu quả hơn về chi phí.

Mua thêm dẫn đến lãng phí tiền bạc. Ngay cả khi việc mua số lượng lớn sẽ tạm thời giảm chi phí đơn vị thì chúng ta vẫn có nguy cơ tồn kho hoặc có các mặt hàng lỗi thời vì thông số kỹ thuật thay đổi. Chúng ta thậm chí có thể kết thúc với hàng tồn kho hoàn toàn vô dụng.

Một nhà sản xuất nên cống hiến hết mình để tạo ra lợi nhuận từ sản xuất. Điều quan trọng là phải xem xét chỉ mua những gì chúng ta cần, khi chúng ta cần nó.

Để lại bình luận

Scroll
0385726485