Hệ Sinh Thái Sản Xuất Kinh Doanh Tre

Hệ sinh thái sản xuất kinh doanh tre tập hợp những nhà sau:

Nhà nông: là những hộ gia đình, lâm trường trồng, chăm sóc và cung cấp cây tre.

Nhà sản xuất: bao gồm những nhà sản xuất đầu nguồn làm công việc sơ chế nguyên liệu tre,  nhà sản xuất trung nguồn làm các phôi ván và nhà sản xuất hạ nguồn sản xuất thành phẩm theo nhu cầu thị trường.

Nhà cung cấp phụ trợ: bao gồm những nhà cung cấp những thành phần hỗ trợ cho nhà sản xuất tre, các thành phần như keo ép, chất phủ bề mặt, chất xử lí vật liệu, giấy chà nhám, dao cụ các loại, máy móc sản xuất

Các công ty thị trường:  Bao gồm những công ty đầu tư vào marketing và tìm kiếm khách hàng, những công ty bán lẻ tới khách hàng, những công ty quà tặng, những công ty nghiên cứu thống kê thị trường.

Nhà cung cấp  giải pháp: là những công ty phần mềm quản lí, công ty công nghệ, công ty đánh giá hoặc chứng nhận hợp chuẩn.

Nhà làm chính sách: là các cơ quan nhà nước ban hành chính sách phát triển liên quan tới ngành sản xuất kinh doanh tre.

Để lại bình luận

Scroll
0385726485