Kinh Doanh TRE Cần Hướng Tới Là Con Người

Sứ mệnh mà kinh doanh cần hướng tới là con người. Khi bạn tìm ra được giải pháp cho vấn đề của một nhóm người, là khi bạn nhìn thấy cơ hội kinh doanh, tuy nhiên để việc kinh doanh được bền vững thì đừng quên tại sao mình lại được nhóm người đó ủng hộ, chính là vì giải pháp giá trị mà chính bạn đang mang lại cho họ.

Kinh doanh, là khi tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, thiếu những người này bạn sẽ không giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Giải quyết vấn đề cuộc sống cho người lao động, người lao động sẽ giúp bạn giải quyết vấn đềcho khách hàng của bạn.

Kinh doanh, là đóng góp cho sự phát triển của xã hội, là góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội, là nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, là góp công để tạo ra cộng đồng có nhiều giải pháp cho nhiều nhóm khách hàng.

Nhìn vào hệ sinh thái tre, nhìn vào doanh nghiệp của mình. Các bạn có nhận ra được đâu là những con người mà bạn nên phục vụ ?

Để lại bình luận

Scroll
0385726485