Nơi Cuộc Sống Bình An
hướng dẫn thiền tâm bình an
HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN CHO TÂM BÌNH AN ĐỂ TRÁNH COVID-19

Đã cập nhật audio hướng dẫn để các bạn có thể thực hành. Tìm nghe audio ở cuối trang. Covid-19 đang quay trở lại, theo các nhà chuyên môn thì chủng mới này có khả năng lây lan nhanh hơn, mặc dù chưa có sự khẳng định về sự tăng độc tính của chủng mới […]

Read more