Trải qua một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của chúng tôi, sinh nhật lần thứ 5, chúng tôi – những thành viên trên con tàu Tre Vua đã có khoảng thời gian ngồi lại với nhau và nhìn lại vào chính nội tâm của từng người.

Quãng thời gian vừa qua cũng là thời gian mà chúng tôi học tập, rèn luyện, tìm một hướng đi cho việc kinh doanh, phục vụ khách hàng. Có những lúc khó khăn chúng tôi đã quyết định phải dừng lại, không thể đi tiếp được nữa vì chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với những mục tiêu thành công và những con số, chúng tôi đã không tìm ra được niềm vui mà chỉ thấy có áp lực, chúng tôi cũng rất băn khoăn và trăn trở liệu rằng việc kinh doanh có chúng tôi có thực sự là mang lại giá trị ? có thực sự là mong muốn giúp đỡ như ý định ban đầu là “tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương” ?

Tất cả những đam mê về sản phẩm tự nhiên, những ý tưởng cao thượng về việc giúp đỡ người khác, mong muốn người khác có thêm thu nhập và cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, một thương hiệu sản phẩm Việt Nam, một sự thành công về kết quả kinh doanh, đã không thể chịu đựng được dưới áp lực của những khó khăn vận hành, chúng tôi đã bắt đầu bỏ cuộc sau chừng nấy thời gian phấn đấu.

Cho đến lúc chúng tôi phải xác định lại ý nghĩa thực sự của việc kinh doanh này là gì, tất cả những gì chúng tôi theo đuổi trước đây có phải là giá trị thực sự, ý nghĩa thực sự của cuộc sống này hay không, và ba câu hỏi dẫn đường đã thắp sáng hướng đi cho chúng tôi.

Việc kinh doanh này có mang lại điều tốt đẹp cho chúng tôi hay không ?

Việc kinh doanh này có mang lại điều tốt đẹp cho xã hội hay không?

và Việc kinh doanh này có bảo vệ môi trường sống hay không?

Ba câu hỏi này đã giúp chúng tôi nhận ra điều tốt đẹp thật sự đằng sau mỗi sản phẩm mà chúng tôi làm ra, nó không phải là ý nghĩa của sự thiếu thốn về tiền bạc, danh vọng hay là một ý tưởng cao thượng đến từ một phía chúng tôi nữa, nó gợi ý cho chúng tôi một mô hình tổ chức tốt đẹp hơn, hướng tới cộng đồng và bảo vệ tự nhiên, trong đó chúng tôi cũng là một phần của cái chung.

Và, tất cả những con người đang làm trong Tre Vua, chúng tôi đã ngồi cùng lại với nhau để thảo luận và tìm ra điều thực sự từ sâu thẳm bên trong mỗi con người hướng tới, chúng tôi mong muốn cùng nhau xây dựng nơi đây sẽ là nơi cuộc sống bình an.

Chúng tôi cùng nhau sống và làm việc theo tiêu chí: SÁNG PHÁT ĐỘNG, TRUNG HƯỚNG ĐỒNG THƯƠNG.

Sáng tạo – Phát triển toàn diện – Chủ động – Trung thực – Hướng dẫn cụ thể – Đồng lòng – Yêu thương

Chúng tôi cùng nhau xây dựng nên giá trị cốt lõi của Tre Vua:

Lan tỏa bình an

Phát triển bền vững

Uy tín, trách nhiệm

Quan tâm, Yêu thương

Đằng sau việc kinh doanh, không phải chỉ là tiền bạc hay lợi nhuận hay thị phần, mà là những giá trị thực sự mà con người hướng tới, cuộc sống luôn đủ đầy dành cho tất cả mọi người, và chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị này tới những đối tác là nhà cung cấp,là khách hàng, là cộng đồng mà trong đó chúng tôi cũng là một phần.